Prava na fotografije

Sve fotografije korišćene na ovom sajtu su vlasništvo UNICEF PFP Ženeva. Za svaku fotografiju su navedeni autor i registarski broj. Upotreba ovih slika na bilo kojoj stranici osim one koju je odobrio UNICEF nije dozvoljeno.

Slika: ©UNICEF/NYHQ2010-0211/Shehzad Norani
Slika: ©UNICEF/NYHQ-2060/Josh Estey
Slika: ©UNICEF/NYHQ 2011-1846/Roger LeMoyne
Slika: ©UNICEF/SWIT2012-0002/Giacomo Pirozzi
Slika: ©UNICEF/NYHQ 2011-2352/Asad Zaidi
Slika: ©UNICEF/MLWB 2005-00040/Giacomo Pirozzi
Slika: ©UNICEF/NYHQ 2007-1086/Shehzad Noorani
Slika: ©UNICEF/ITAL 2008-0007/Donata Lodi
Slika: ©UNICEF/NYHQ 2010-3031/Giacomo Pirozzi
Slika: ©UNICEF/NYHQ 2011-1150/Kate Holt
Slika: ©UNICEF/LAOA 2011-00062/Martha Tattersall
Slika: ©UNICEF/NYHQ 2011-1354/Najwa Mekki
Slika: ©UNICEF/NYHQ 2010-2741/Marta Ramoneda
Slika: ©UNICEF/NYHQ 2011-2491/Olivier Asselin
Slika: ©UNICEF/NYHQ 2011-1124/Kate Holt
Slika: ©UNICEF/NYHQ 2011-1404/Warrick Page
Slika: ©UNICEF/NYHQ 2011-2388/Giacomo Pirozzi
Slika: ©UNICEF/NYHQ 2010-1740/Andrew Eseibo
Slika: ©UNICEF/NYHQ 2011-1485/Noah Friedman Rudovsky
Slika: ©UNICEF/ITAL 2010-0056/Patrizia Paterno
Slika: ©UNICEF/NYHQ 2011-1854/Rger LeMoyne
Slika: ©UNICEF/NYHQ 2009-1464/Josh Estey
Slika: ©UNICEF/ITAL 2010-0071/Ada Lombardi
Slika: ©UNICEF/ITAL 2011-1688/Giacomo Pirozzi

Ako smatrate da ima fotografija koje se ne koriste prema propisima, javite nam na e-mail adresu info@unicefcestitke.rs