Plaćanje i isporuka

Uz cenu čestitki, izračunali smo i dodatne troškove za naštampavanje posebnog teksta i/ili znaka koji želite, što će se isporučiti sa Vašom narudžbinom.

  • Vašu narudžbinu preuzima Belarto, zvanični licencni partner UNICEF-a.
  • Dobićete račun koji sadrži datum računa, broj klijenta, i broj računa, ukupni iznos i sadržaj Vaše narudžbine, i broj vašeg bankarskog računa.
  • Najmanja količina koja se može naručiti iznosi 25 čestitki.
  • U cenu je uračunat PDV 
  • Donacije su izuzete od plaćanja PDV-a, i u celini ih koristi UNICEF.
  • Uplata po računu dospeva u roku od 14 dana pošto smo primili narudžbinu, a navode se broj klijenta i broj bankarskog računa.
  • Dok se račun ne plati, naručene čestitke ostaju u vlasništvu UNICEF-a i/ili kompanije Belarto.
  • Ako račun ne bude plaćen do dana dospeća, mi zadržavamo pravo da naplatimo troškove prinudne naplate i kamatu od prve opomene, nadalje.
  • Troškovi poštarine su 250 RSD sa PDV-om
  • Isporuka po pravilu sledi u roku od nedelju dana pošto stignu sve informacije neophodne za obradu.