Uslovi

Obim

Ovi uslovi važe za sve porudžbine primljene u pisanoj formi, telefonom, faksom ili putem interneta preko veb-sajta ili imejla i rezultat su poslovne saradnje između kupca i Belarto SRB d.o.o./ Belarto International b.v., zvaničnog licenciranog partnera UNICEF-a, (u daljem tekstu: UNICEF-ov licencirani partner) i svih drugih opcija prodavnice. Odredbe koje nisu u skladu sa ovde navedenim važe samo u slučaju da ih UNICEF ili partner franšize UNICEF-a prihvati u pisanoj formi (imejl se računa kao pisana dozvola). Kupac je pravno odgovoran UNICEF-u ili partneru franšize UNICEF-a za svaku štetu nastalu nepravilnim korišćenjem prodavnice (kao što je, na primer, ali ne i jedino, bespravan pristup podacima trećeg lica). Putem pisanog ili potpisanog imejla ili potvrđene narudžbine, kupac izjavljuje da su date informacije tačne i da pristaje na ove uslove.

Naručivanje i zaključivanje sporazuma

Način na koji su čestitke  prikazane u prodavnici i katalogu nije pravno obavezujuć. To su samo besplatne informacije. Prijem porudžbine potvrđuje UNICEF-ov licencirani partner putem imejla. Ovaj imejl ne znači da UNICEF-ov licencirani partner prihvata ponudu. Prihvatanje ponude od strane UNICEF-ovog licenciranog partnera se vrši dostavljanjem narudžbine organizaciji/osobi koja je načinila narudžbinu. Kupci imaju mogućnost da provere porudžbinu i, ako je potrebno, promene je pre konačnog zaključivanja porudžbine. Licencirani partner UNICEF-a čuva imejlove s potvrđenim narudžbinama koje će biti isporučene i može ih poslati kupcima na njihov zahtev. Ukoliko kupac naruči putem veb-sajta, automatski se kreira zaštićeni korisnički profil preko kog klijent u svakom trenutku može da vidi svoje porudžbine. Drugi podaci o sklapanju Ugovora se ne čuvaju. Minimalni obim porudžbine je 25 čestitki.

Pravo otkazivanja

Zakonski period za otkazivanje je 7 radnih dana. Nije moguće otkazati porudžbine personalizovanih UNICEF-ovih čestitki.

Dostava

Dostava se vrši samo u Srbiji. Ako želite da pošaljete porudžbinu na adresu u inostranstvu, možete to učiniti putem liste međunarodnih veb-sajtova UNICEF-a. Pregled liste možete naći na www.unicefcestitke.rs

Vreme dostave se razlikuje u zavisnosti od izabranog načina dostave, kao i toga da li su u pitanju personalizovane čestitke:

  • Standardno vreme dostave nepersonalizovanih čestitki je najviše 10 radnih dana;
  • Rok dostave personalizovanih čestitki je oko 15 radnih dana od dana odobrenja. Nažalost, u izuzetnim slučajevima vreme dostave može da bude i duže. Maksimalni pravni rok je 30 dana.

Cene

Cene koverti i paketa su uključene u navedenu cenu. Cena dostave je 250,00 RSD. Ukoliko porudžbinu izvršite do 15.11.2016. ili ukoliko je njena vrednosti veća od 30.000,00 RSD obezbedili smo besplatnu dostavu na Vašu adresu.

Uslovi plaćanja i plaćanje

Kupci

Kupci imaju mogućnost plaćanja fakturom ili da plaćanja u onlajn prodavnici putem kreditne kartice, onlajn banke ili bankarskog transfera. Za onlajn plaćanje, kupac prilikom naručivanja plaća punu cenu. Plaćanje putem fakture mora da bude izvršeno u roku od 14 dana u punom iznosu. U slučaju kašnjenja s uplatom, prilikom prve opomene će automatski biti uračunata kamata. Molimo Vas da prilikom plaćanja navedete broj računa i korisnički broj.

Zadržavanje

Poslata narudžbina je u punom vlasništvu UNICEF PFP Ženeva i UNICEF-ovog licenciranog partnera do dokaza o uplati.

Saglasnost za primanje informacija od UNICEF-a.

Navođenjem broja ili imejl adrese, dajete saglasnost da Vam se možemo obratiti putem imejla ili telefona s informacijama o UNICEF-u ili drugim načinima da podržite UNICEF.

Zaštita podataka

Upotrebom veb-sajta (www.unicefcestitke.rs), kreiranjem korisničkog naloga (registracija) i naručivanjem kupac prihvata regulative o zaštiti podataka.

Autorska prava

UNICEF-ov licencirani partner poštuje autorska prava svih strana. Dalje umnožavanje, upotreba (na primer, kao e-čestitke) ili adaptacija motiva na bilo koji način bez saglasnosti vlasnika autorskih prava (UNICEF PFP Ženeva, Belarto licencirani partner UNICEF-a) nije dozvoljeno. Ovo se naročito odnosi na upotrebu slika i motiva koji se nalaze na internetu.

Nadležnost i izbor prava i jezika ugovora

Jezik ugovora je srpski. Srpski zakoni se primenjuju na ugovorne odnose i sva srodna prava. Za kupce je nadležan Sud u Beogradu.

Klauzola o odvajanju

Ukoliko su određene odredbe ovih uslova neefektivne ili neprimenljive ili ukoliko se takvim pokažu nakon zaključivanja ugovora, to neće uticati na validnost ugovora kao celine. Neefektivne ili neprimenljive odredbe biće zamenjene efektivnim i primenljivim regulativama, koje su najsličnije ekonomskom cilju koji su ugovorne strane neefektivnom ili neprimenljivom odredbom predvideli. Navedene odredbe su u skladu sa važećim u slučaju da se opšti uslovi pokažu nepotpunim.

I tako jednostvno možete naručiti:

Podržavamo naručivanje putem sajta www.unicefcestitke.rs

Telefonom: 011 4140 968 / 011 4140 969

Imejlom: info@unicefcestitke.rs

Napravite porudžbinu:

  • Iz menija Sve čestitke izaberite onu koja Vam se najviše dopada.

  • Minimalna količina: 25 kom/dizajn
  • Primićete imejl za proveru ispravnosti porudžbine. U roku od 4 do 6 dana nakon potvrđivanja ispravnosti porudžbine, primićete poručene čestitke.
  • Uz vašu porudžbinu ćete primiti i fakturu s ukupnom cenom poručenih UNICEF čestitki.Nije moguće personalizovati dizajn prednje strane čestitke.

Osobni podaci prikupljeni od kupaca na ovoj web stranici [www.unicefcestitke.rs] koristi Belarto SRB d.o.o., licencirani partner UNICEF-a u Srbiji, te koristi i UNICEF Srbija. Belarto će biti odgovoran za izvršenje vaše porudžbine, proces donacija i upite.